kombi-nedir-gaz-a��t��rma-gaz-kapatma..: Meka Mhendislik :.. Doalgaz ve Mekanik Tesisat stanbul. Istma Havalandrma gda Yetkili Firma
 

 

   
 

 +90(216) 366 79 04

 

info@mekamuhendislik.com.tr

   
  Kombi  
 

1.Kombi Nedir?

Kombi konutunuzun veya i yerinizin stma ve scak su gereksinimini karlayan bir cihazdr. Bu nedenle ksaca Kombi (ngilizcede Combined/Birleik) olarak adlandrlr. 

2.Nasl Bir Cihazdr?

Kombi duvara aslabilen, ebatlar kk, hafif, az yer kaplayan, gerektiinde kolay tanabilen, sessiz alan, kullancya bamsz snma konforu salayan bir cihazdr.

3.Kombi Yapmnda Ne Tr Malzeme Kullanlr?

Kombi yapmnda genel olarak Galvanizli elik, DKP sa, bakr, alminyum ve plastik malzemelerden yaplm paralardan olumaktadr.

4.Hangi Paralardan Olumaktadr?

Kombi ana paralar olarak elektronik kart, pompa, yollu vana, brlr, esanjr, fan ve genleme tank kontrol elemanlar olarak ta ntc, baca sensr, ak alteri gibi zorunlu sistem ve emniyet ekipmanlarndan olumaktadr. 

 

5.Kombinin Avantajlar Nelerdir? 

Kombi kullancsna bireysel snma zgrl salamakla beraber kullandnz kadar cret dersiniz. Ayrca scak su kullanm esnasnda suyu konforlu ve kesintisiz kullanmanz salar. Scak su kullanm iin ayr bir cihaz kullanmanza ve cret demenize gerek kalmaz gerek kalmaz.

6.Kombi Nasl Mekanlarda Kullanlr?

Kombi gnmze kadar tek daireli kullanmlar iin retilmi bir cihazd. Gnmz teknoloji ve sistemleri sayesinde kaskat uygulamalar ve byk kapasiteli cihazlar sayesinde daha fazla alan stlabilir

7.alma Prensibi Nasldr?

Kombi cihazlar daha nce sadece scak su kullanmnda kullanlan ofbenlerde olduu gibi cihaz ierisindeki bakr borulardan sirklasyon olan suyun esanjr vastasyla stlmas ilkesi zerine alrlar.

8.Kombi Gvenli alan Bir Cihaz mdr?

Yeni nesil kombi cihazlar  atk gazn geri tepmesine , ierisinde bulunan suyun ar snmasna, alevin snmesine, k aylarnda donmaya ve kullanm esnasnda olua bilecek gaz kaana kar TSE standartlarnn n grd her trl nlem ve tertibat alnmtr

 

 

9.Kombi Alrken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kombi alm esnasnda nasl bir rn alacanz hakknda daha ncede bir izleniminiz yoksa aratrma yapn. Sat brolar tarafndan tavsiye edilen cihazn kapasitesinin kullanacanz yer iin yeterli olup olmad hakknda bilgi edinin. Sektrde sz sahibi,  geni servis a olan ve gl firmalarn rnlerini tercih edin. TSE belgesinin olup olmad mutlaka renin. Ayrca kombi alm srasnda tercihimiz kombinin maliyeti deil, cihazn yakt tketim bedeli ve arza esnasnda oluabilecek servis maliyetlerinin de nemli olduunu unutmaynz. 

10.Ka eit Kombi Vardr? 

Gnmz teknoloji ile retimi yaplan kombiler alma prensibine gre bacal, hermetik ve youmal olmak zere eittir.

11.Kombileri Birbirinden Ayran zellikler Nelerdir?

Gnmzde kullanlan kombiler alma prensipleri ve istenilen artlara gre ayn zelliklere sahip olmakla beraber markalarn kendilerine has gelitirdikleri kontrol sistemleri ve kullanclara hitap eden konfor zelliklerine gre deimektedirler.

12. Bacal Kombi ile Hermetik Kombi Arasndaki Fark Nedir?

Bacal kombilerin atk gaz sistemlerinde fan yoktur. Cihazda oluan Atk gaz, scaklktan dolay genleerek ykselir ve baca vastasyla atmosfere atlr. Bu nedenle bacal kombi cihazlarnn kullanlaca ortamda standartlara uygun yaplm bir bina bacas mutlaka bulunmaldr. Hermetik kombilerde ise cihazda oluan atk gaz atmosfere atmak iin ierisinde fan bulunmaktadr. Atk gaz fan yardmyla bal bulunduu baca aparat yardmyla i borudan atmosfere atlrken, d borudan ise yanma srasnda kullanlan temiz hava yanma odasna ekilir.

13.Kulanm in Hangi Kombiyi Tercih Etmeliyim?

Cihazn kullanlaca ortamn bulunduu binada standartlara uygun yaplm mstakil baca mevcut ise bacal kombiyi de kullanabilirsiniz fakat hermetik kombi her zaman daha gvenli ve kurulu itibariyle daha pratiktir. 

14.Youmal Kombilerin zellii Nedir?

 Youmal kombilerin en nemli zellii baca eimi sayesinde atk gaz iindeki su buharn youturarak ve baca gaz scakln drerek ilave verim art ve enerji kazanrlar. Bu zellikte biz kombi kullanclarna az maliyetle ok verim almamz salar. 

 

15.Maliyeti Dierlerine Gre Yksek midir?

Youmal kombiler gerek cihaz fiyatlarnn yksek olmas, gerekse dk scaklkta almasndan dolay sistemde takl olan radyatr fazlalndan dolay ilk yatrm maliyeti yksektir.


16.Kombi Kurulumu ok Vaktimi Alr m?

Kombinin kullanlaca alann tesisat hazr ise ok fazla vaktinizi almaz. Kombinin montaj ok pratik bir cihazdr. 

17.Kombiler Yalnzca Doal Gazla m alr?

Kombiler doal gazn yan sra LPG ile de alabilen cihazlardr. 

18.Kombilerin Montaj Nerelere Yaplr?

Gnmzde kullanlan kombiler ak balkona ve d duvarlara monte edilemezler. Ak balkona monte edilecek kombi iin kombi dolabna ve bal olduu tesisatn s yaltmna ihtiyac vardr.Montaj yaplmak istenilen mekann havalandrlmas ile ilgili gaz kurulular tarafndan belirlenmi kurallar ve artnameler yerine getirildii taktirde kapal alanlara da montaj yaplabilir. 

19.Kombiyi Kurduum Balkonun Cameknl Olmas Gerekli midir?

Camekanl ve plastik malzemelerle kapatlm balkonlara kombi montaj yaplabilir ancak gaz kuruluu tarafndan belirtilen yeterli havalandrma yaplmaldr.

20.Kombilerin Is Kapasiteleri Nedir?

lkemiz artlarnda 100 200 m2 alan iin kullanlan kombiler 17000 kcal/h ile 28000 kcal/h olarak deimektedir.

21.Kombinin mr Ortalama Ne Kadardr?

Gnmz artlarnda kullanlan kombiler periyodik bakm sreci geirmek artyla, Sanayi Bakanl tarafndan  15 yl olarak belirlenmitir. 

22.Kullanm Karmak mdr?

Kombiler kullanm ok basit cihazlardr,kullanm normal ev cihazlar (amar veya bulak makinesi) kullanm kadar kolaydr. 

23.Kombim Arzalandnda Ne Yapmalym?

Kombiniz arzaland zaman arza yanar veya almadan beklemeye geer bu durumda cihaznzn alm srasnda verilen kullanm klavuzunu kontrol ederek mdahale etmeye alsnz. Mdahale sonucu cihaznzda deiiklik olmuyor ise

24.Yabanc Cihazlarla lgili Sorunlar Kime Bildirmeliyim?

Gnmz koullarnda kullanlan cihazlar bir ou yabanc patentlidir. Bu cihazlarn kullanmyla ilgili yaadnz sorunlar ilk olarak aldnz firmaya bildirmelisiniz. Sorun zlmyor ve size yardmc olunmuyor ise Sanayi ve Ticaret Bakanl\'na bal il/ile hakem heyetlerine mracaat ederek haklarnda ikayeti olabilirsiniz.

25.Sadece Scak Su Kullanmak stediimde Ne Yapmalym?

Kombi cihazlar yaz ve k konumu olmak zere iki farkl ekilde altrlabilir. Sadece scak su kullanm iin cihaznz yaz konumuna getirmeniz yeterli olacaktr.

26.Isnmann En Ekonomik Yolu Kombi midir?

Kombi cihaz kullanclarna bamsz snma konforu salamaktadrlar. Kullanclar istedikleri srede istedikleri kadar snma salayabilirler. Merkezi olarak kullanlan sistemler byk binalar olduklarnda maliyet daha az olacak ama kiisel kullanm konforu olmayacaktr. 

27.Yatarken Kombi Kapatlmalmdr?

Cihaznzn stt alann d hacminin soumamas iin, geceleri en dk seviyede s almak yeterli olacaktr. Yatarken kapatlan kombiler alma srasnda kullanlan alann duvarlarnn snmas vesnn ortamda kalmas biraz zaman alacaktr. Buna bal olarak enerji tketimimiz artacaktr.

28. Kombiyi Srekli Kullanmak Zararlmdr?

Kombinin k aylarnda srekli kullanlmasnn herhangi bir sakncas yoktur. Aksine evimizin snmas ve enerji tketimi asndan faydas vardr.

29.Srekli alan Ortamda Yeterli Isnma Salanamyorsa Ne Yaplmaldr?

Kombinin srekli altrld ortamda yeterli snma salanamyorsa kombinizin kapasitesi dk olabilir, evinizin snma ynnden izolasyonu yeterli olmaya bilir, sistemde kullanlan radyatr byklkleri yeterli olmaya bilir, tesisatn sirklasyonunu salayan pompa devri dk olabilir. 

30. Kombimin Yaz Konumunda almas in Su Basnc Ne Olmaldr?

Gnmzde kullanlan kombilerin ierisinde bulunan basn sensorlar sayesinde cihazn susuz alma emniyeti salanmtr. Fakat kullanclarn en ok dikkat etmesi gereken husus kombininse basncdr. Yaz konumu K konumu gzetilmeksizin kombinin su basnc 1,5bar olmaldr. 

32.Kombi Sadece Scak Su Amal Kullanlabilir mi?

Kombiler rerim esnasnda yaz konumu ve k konumu olmak zere iki konumda almaya programlanmtr. Merkezi stma sistemi kullanlan bir konutta scak su kullanm iin kombi kullanlabilir. 

33.Isnma Esnasnda Kullanlmayan Radyatr Kapatlabilir mi?

Kombi alma prensibi gerei sistemdeki suyu bir pompa yardmyla ettirir. Devir daim pompasnn salkl almas iin en az metre radyatrn almas nerilmektedir. Radyatrlerin kapatlmasnn enerji tketimi asndan fazla karl olmayaca bilinmelidir. 

34.Merkezi Sistemden Kullanlan Tesisata Kombi Montaj Yaplr m?

Teknik olarak kullanlmasnda bir saknca yoktur yalnz merkezi olarak alan sistemde var olan pislik ve pis sular temizlendikten sonra kullanlmas tavsiye edilir. 

35.Kombilerin Garanti Sresi ne Kadar dr?

Kombilerin Garanti sresi Sanayi Bakanlnn belirlemi olduu gibi minimum iki yldr. Anacak satc firmalarn iki yldan az olmamak artyla kendilerinin belirleyecei garanti sreleri olabilir.  Kombi garanti sreleri cihazn montajndan sonra yetkili servis tarafndan gerekletirilen kontroller neticesinde devreye alm yaplarak balatlr.

36.Kombimin Bakm Nasl Olur?

Kombinizin salkl almas iin periyodik olarak cihaznzn bakmn yaptrmanz gerekmektedir. Periyodik bakm sreci yl bir kez olmak kaydyla yl ierisinde Mart-Eyll aylar arasnda yaplmaktadr.

37.Tesisatta Tkanma Olursa Kombim Bozulurcu?

Tesisatnzdaki tkanklar kombinize zarar vermemektedir. Tkal olan hattn s verimi der.

48.Kombinin Ortalama Is Ayar Ka Derecede Olmaldr?

Kombi s ayar cihazn bal olduu tesisatn trne kullanlan boru alarnn yeterliliine, binanzn s yaltmna ve tesisatta bulunan radyatrlerinizin byklne gre deikenlik gstermektedir.

41. Kombinin Su Basnc Sfrlanrsa Kombi alr m?

Gnmzde kullanlan kombilerin hemen hemen hepsinde su basncn kontrol etmek iin basn sensorlar kullanlmaktadr. Buna bal olarak belirli bir seviyenin altnda su bulunan kombiler almaz. deal su basnc 1,5 bardr. 42.Kombide Yaz / K Konumu ne Demektir?

Tm kombilerde yaz ve k konum dmesi mevcuttur. K konumunda iken  kombi  ayarlanan scaklkta kalorifer tesisatn str scak su ald anda kalorifer tesisatn stmay durdurarak scak su stmaya balar.Yaz konumunda ise kombi sadece scak su ald anda devreye girerek scak suyu stmaya balar. 

43.Bir Kombi Kullanlarak Ka Daire Istlr?

Cihaznzn kapasitesine ve cihazn staca ortamn m2 sine baklarak tabi ki stabilir.

44.Trkiye'ye ilk Kombi Kullanm ne Zaman Balamtr?

Trkiye ilk olarak kombi kullanmna 1988ylnda Ankara'da balamtr. 

45.Oda Termostat Kullanmal mym?

Kombi kullanlan yerlerde oda termostat kullanm her marka tarafndan nerilmektedir. Oda termostat kullanlmayan cihazlarda cihaz radyatrlerinizin ierisinde bulunan suyun scaklna gre almaktadr. Oda termostat kullandnzda cihaz suyun scakl bir kenara brakp oda scaklnza gre alr buda cihazn gereksiz yere alma saysn sfra indirmektedir. 

 
     
   

Anasayfa | Kurumsal | Hizmetler | Referanslar | letiim

Aas Alminyum Profil Yetkili Bayi NATURALBOND, ALFABOND, ASBOND,  D BOND, SINGE BOND
gda Yetki Belgeli Firma
   
 

Meka Mhendislik San. ve Tic. Ltd. ti. @ 2015 - Bu sitenin ierii izinsiz kopyalanamaz.

Trk Web Ajans