Do��algaz-nedir-do��algaz-hesaplama-do��algaz-fiyatlar��..: Meka Mhendislik :.. Doalgaz ve Mekanik Tesisat stanbul. Istma Havalandrma gda Yetkili Firma
 

 

   
 

 +90(216) 366 79 04

 

info@mekamuhendislik.com.tr

   
  Doalgaz  
 
Doal gaz yer kabuunun iindeki fosil kaynakl bir eit yanc gaz karmdr. Bir petrol trevidir. Yakt olarak nem sralamasnda ham petrolden sonra ikinci sray alr. Doal gazn byk blm (%70-90'), Metan gaz (CH4) ad verilen hidrokarbon bileiinden oluur. Dier bileenleri; etan (C2H6), propan(C3H8), btan (C4H10) gazlardr. eriinde eser miktarda karbondioksit (CO2), azot (N2), helyum(He) ve hidrojen slfr (H2S) de bulunur. Doal gaz konvansiyoneldir ve konvansiyonel olmayan doal gaz trleri arasnda kaya gaz, kum gaz ve kmr gaz bulunur.

Doal gaz oluturan hidrokarbon bileikleri, yeraltndaki petroln de bileenleridir. Doal gaz gemite petrol retimi esnasnda ortaya kan yararsz bir atk olarak grlm ve petrol retim tesislerinde yaklarak uzaklatrlmtr. Gnmzde ise deerli ve stratejik bir enerji kayna olarak sklkla evlerde ve endstride kullanlmaktadr.

Dnya zerinde Antarktika dnda tm ktalarda doal gaz retilmektedir. Dnyadaki en byk retici Bamsz Devletler Topluluu'dur. ABD, Kanada ve Hollanda ve ran da nemli doal gaz reticileri lkelerdendir.

Doal gaz en verimli ve en ucuz tama yntemi boru hatt kullanmdr. ABD'de byk blm II. Dnya Sava srasnda denmi yaklak 3,2 milyon km doal gaz boru hatt vardr.

Bunun yannda doal gaz basnl tanklarda svlatrlm olarak da tanabilir. Svlatrlm doal gazn (LNG) tama srasnda ok yksek basn altnda ve dk scaklklarda tutulmas zorunluluu, bu tama yntemini boru hatt yntemine gre daha verimsiz klmaktadr.

Dnya'da doal gaz

eitli kimyasal rnlerin balca hammaddesi olan doal gaz Dnya enerji tketiminin nemli blmn karlamaktadr. Doal gazn gemii yzlerce yl ncesine dayanmaktadr. Tarihsel kaynaklar doal gazn ilk kez M.. 900'lerde in'de kullanldn gstermektedir. Tanmas, ilenmesi ve stoklanmas kolay olan doal gaz yaygn kullanm ise 1790da ngiltere'de balad. Boru hatt tamaclyla birlikte 1920 lerde artan doal gaz kullanm II. Dnya Sava'ndan sonra daha da geliti. Doal gaz enerji retim sektrnde ilk kez Amerika'da kullanlmaya balad. 1950'li yllarda doal gaz Dnya'da enerji tketimindeki oran %10'u gemiyordu. Gnmzde ise enerji tketiminin %24' doal gazla karlanmaktadr. Dnyada bilinen doal gaz rezervlerinin yaklak 70 yllk mr olduu tahmin edilmektedir. Bilinen doal gaz rezervleri petrol rezervlerine edeerdir .

Trkiye'de doal gaz

Trkiyede doal gazn varl 1970 ylnda Krklareli Kurumlar Blgesi'nde tespit edilerek 1976 ylnda Pnarhisar imento Fabrikasnda kullanlmaya baland. 1975 ylnda Mardin amurlu sahasnda bulunan doal gaz, 1982 ylnda Mardin imento Fabrikasna verildi. Kaynaklardaki rezervlerin snrl olmas tketimin genilemesini nledi.

Doal gazn sanayi ve ehir ebekelerinde kullanm almalarna, 84/8806 sayl Bakanlar Kurulu kararyla 1984 ylnda SSCB ile imzalanan doal gaz sevkiyat anlamasnn ardndan baland. Doal gaz ehirii evsel ve ticari olarak ilk kez 1988de Ankarada kullanld. 1992 ylnda Istanbul, Bursa, Eskiehir ve zmitte doal gaz pazar geniledi.

Trkiyede tketime sunulan yllk doal gaz miktar, imzalanan anlamalarla 2005 ylnda 40 milyar m; 2010 ylnda 55 milyar m mertebesine ulamas beklenmektedir. zellikle evsel kullanmda doal gazn kesilmesi riski yoktur. Gazn byk bir ksm sanayide kullanlmaktadr ve gaz datm firmalar sanayideki aboneleri ile zel bir szleme yaparak olas bir gaz arz skntsnda sanayiye verdii gaz miktarn azaltp bunu konutlara vermektedir. Byle bir durum, bugn iin ok az bir ihtimaldir, nk Trkiye'de gaz arz talepten fazladr.

Trkiyede de snrl bir miktarda doal gaz kmakta ve kullanma sunulmaktadr. Trkiye doal gaz esas olarak Rusya ve Irandan boru hatlaryla, Cezayir ve Nijeryadan svlatrlm (LNG) olarak deniz yoluyla satn almaktadr. Ayrca Azerbaycan ve Trkmenistan ile doal gaz temini iin anlamalar yapmtr.

Bileen %
Metan (CH4) 70-90
Etan (C2H6) 5-15
Propan (C3H8) ve Btan (C4H10) < 5
CO2, N2, H2S, vb. geriye kalan

Doal gaz tesisat

Doal gazn kaynandan alnp son kullanlaca yere kadar tanmasnda kullanlan boru, birletirme paras ve ekipmanlarn tmne birden doal gaz tesisat denir. Tesisatta hesaplamalar basn kayb ve hz faktrleri gz nne alnarak tesisat elemanlar ve boru aplar belirlenmektedir.

Doal gaz patlama ve boulma ynyle insan hayatn tehdit eder. Bu iki tehdide kar en byk koruma, ocan bulunduu mahale alan menfezdir. LPG patlamalar ise bilinenin aksine tp patlamalar deildir. LPG tpleri 27 bar basnca dayankl olarak retilir, bu basncn stne geildiinde emniyet sistemi otomatik olarak basn dengelenene kadar ierideki gaz dar tahliye eder. Yangn veya kaaklarda patlama nedeni tp deil, kaak gazn skarak veya tutuarak patlamasdr.

nsan salna etkisi

Doal gaz hidrojenle doymu karbon molekl ve bunun katlardr. Doada serbest halde ve gaz faznda, genellikle yer altnda ve eser miktarda havada bulunur. Renksizdir, kokusuzdur. Kaaklarn insan burnu tarafndan fark edilmesi iin datmdan nce yapay bir kimyasalla (kokarca kokusu) harman edilir. Bilinenin aksine doal gaz insan iin zehirleyici bir gaz deildir. Solunduunda ksa sre iinde ba dnmesi ve denge kayb, bir sre sonra da baylma ve lm gerekleir. Bunun nedeni ise zehirlenme deil oksijen solunumunun durmasdr. Doal gazn havadan hafif olmas sonucu solunduunda cierlerde ince bir film tabakas oluturup alveol yzeylerini kaplar ve havayla temas keser. Nefes alp verme devam etse de oksijen cierler tarafndan emilemez ve beyindeki oksijen miktarnn azalmas sonucu nce ba dnmesi ve baygnlk, ardndan da lm gerekleir. Medyada ve halk arasnda doal gaz zehirlenmesi olarak geen vakalar aslnda boulma vakalardr. Kii doal gaza maruz kalmsa hemen temiz havaya karlmal, yere srtst yatrlp gvde 45 derece yana evrilerek derin soluma yaptrlarak cier iindeki gazn dar karlmas salanmaldr.

Doal gaz doada sv faznda bulunmaz, kaynama noktas -161.6 C'dir. 254 litrelik doal gaz yksek basn ile sv hale getirilerek 22 litreye kadar sktrlabilir. Bu sv faz ile temas oluursa deride ciddi souk yanklar oluur.

 

 
     
   

Anasayfa | Kurumsal | Hizmetler | Referanslar | letiim

Aas Alminyum Profil Yetkili Bayi NATURALBOND, ALFABOND, ASBOND,  D BOND, SINGE BOND
gda Yetki Belgeli Firma
   
 

Meka Mhendislik San. ve Tic. Ltd. ti. @ 2015 - Bu sitenin ierii izinsiz kopyalanamaz.

Trk Web Ajans