��gda��-abonelik-i��lemleri-depozito-��creti-gaz-kapatma..: Meka Mhendislik :.. Doalgaz ve Mekanik Tesisat stanbul. Istma Havalandrma gda Yetkili Firma
 

 

   
 

 +90(216) 366 79 04

 

info@mekamuhendislik.com.tr

   
  gda Abonelik - yeni abonelik - gaz ama - depozito - szleme iptal ilemleri - gvence bedelleri  
 

DOALGAZ BALANTI SZLEMES LEMLER

GDAޒa yaplacak abonelik talepleri; bamsz blm maliki, binann veya tesisin sahibi ya da bunlarn yetkili temsilcilerince yaplr. Abonelik talebinin uygun bulunmas durumunda talep sahibi ile Doalgaz Balant Szlemesi imzalanr. 

Abone balant szlemesi srasnda abonelerimizden bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek zere Abone Balant Bedelitahsil edilir.

Sokanzdan doalgaz hatt geiyorsa;

Abonelik ileminizi, GDA internet sitesinden online olarak veya GDA Hizmet Binalarnda bulunan Pazarlama efliklerinde yaptrabilirsiniz.

Binanzda doalgaz servis kutu yoksa GDA kendi i program erevesinde doalgaz servis kutusunun binanza balantsn yapacak veya GDA, uygun grecei bir servis kutusundan balantya izin verecektir. 

 

Sokanzda doalgaz hatt yoksa;
GDA Pazarlama eflikleri ile 153 nolu GDA ar Merkezi arayarak abonelik ilemlerinizi balatabilirsiniz.

Abonelik bavurusu yapm olduunuz yerde gaz kullanm da yapacak iseniz; abonelik ilemi ile birlikte doalgaz kullanm szlemenizi de,szleme iin gerekli evraklar yannzda getirmeniz halinde yapabilirsiniz.

Szleme iin gerekli evrak >>

DOALGAZ BALANTI SZLEMES N GEREKL EVRAKLAR

a) Abone olacak kiinin TC Kimlik Numaral resmi kimlik beyan,
b) Mracaat eden kii mlk sahibi ise tapu veya yap ruhsat fotokopisi, kirac ise abone olabileceine dair mlk sahibinin onay verdiini gsteren imzal dileke ve kira kontrat fotokopisi.
c) Binanzda daha nceden abonelik yaplm ise binanza ait tesisat numaras,

Merkezi Sistem Doal Gaz Kullanm Szlemesi iin yukarda belirtilen evraklara ilave olarak, 
d) Binada 8 ve zerinde bamsz blm var ise; noter onayl apartman karar defteri ( %51 ounlukla alnm doal gaz talebini ve kullanm eklini ieren karar),
e) Binada 8in altnda bamsz blm var ise; %51 ounlukla imzalanm doal gaz talebini ve kullanm eklini ieren dileke,
f) Abonelik bina ynetimi adna yaplacak ise vergi dairesi ve vergi numaras beyan,

Konut Harici Yerler iin (Ticari letme, Resmi Kurum vb.) yukarda belirtilen evraklara ilave olarak, 
g) Vergi Levhas fotokopisi veya Vergi Levhas internet kts, 
h) Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasnn fotokopisi, 
i) mza sirkleri ve yetki belgesi fotokopisi, 
j) Kae,
talep edilir.

NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman ynetimi adna yaplmakta olup bu durumda, ilgili apartmann bamsz blmlerinin tamam abone olma zorunluluu vardr.

Yabanc Uyruklu Mteriler iin;
 

1) Pasaport beyan ve fotokopisi,
2) Tapu fotokopisi,
talep edilir.

BNANIZDA DOALGAZ ABONES YOKSA


1.
 Enerji Performans Ynetmelii'nin dzenledii ekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yap ruhsat alm binalarn snma ekli ruhsatta belirtilen ekli ile uygulanacandan yap ruhsatlarnn getirilmesi,

2. 05.12.2009 tarihinden nce yap ruhsat alm binalarda tercih edilen snma eklinin merkezi yada bireysel olaca ile ilgili apartman karar,

Apartmanda;

 a) Herhangi bir yaktla ve merkezi sistemle snlrken, ferdi sistemle doal gaza gemek isteyen kat maliklerinin;

  • Toplam inaat alan 2000 m nin altnda ise kat maliklerinin say ve arsa pay ounluu ile karar almalar, 
  • Toplam inaat alan 2000 m ve 2000 m nin zerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birlii ile karar almalar ve karara esas tekil eden inaat alan tapuya kaytl ynetim plan, belediye ruhsat v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,

 b) Herhangi bir yaktla ve merkezi sistemle snlrken; doal gazla merkezi stma sistemine gemek iin kat maliklerinin say ve arsa pay ounluu karar almalar,

 c) Herhangi bir yaktla ve ferdi sistemle snmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doal gaza gemek iin kat maliklerinin say ve arsa pay ounluu karar almalar,

 d) Herhangi bir yaktla ve ferdi sistemde snlrken; merkezi sistemle doalgaza gemek isteyen kat maliklerinin say ve arsa pay ounluu ile karar almalar,

NOT: Apartman kararnn, binann 8 bamsz blmden az y da bina sahibinin tek kii olmas halinde dileke ile alnmas gerekir. Binann 8 ve 8'den fazla bamsz blm olmas durumunda ise kararn, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alnmas gerekir.

3. Mracaat eden kii mlk sahibi ise tapu fotokopisi, kirac ise mlk sahibinin onay verdiini gsterir imzal dileke,
4. Resmi Kimlik Beyan (TC Kimlik Numaral)
5. Elektrik veya Su faturas fotokopisi gerekir.

Konut  amal abonelik ilemlerinde;
Saya dahil abone balant bedeli st snr ilk bamsz blm says (BBS) iin 393 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS iin 324 TL + KDV  olarak abone balant bedeli artrlr,
Bamsz Blm Says (BBS);  Dairenin 200 m'ye kadar brt alan iin 1 (bir) BBS alnr, 200 m'den sonra ilave her 100 m' iin 1 BBS artrlarak hesaplanr. 
Mevcut mekanik sayacn n demeli saya ile deitirilmesi durumunda 153 TL + KDV  tahsil edilir.

Konut harici abonelik ilemlerinde (Mnferit Balant);
Konut harici doal gaz kullanacak abonelere mnferit balant yaplacak olmas halinde balant, abonenin seimine bal olarak, abone tarafndan sertifika sahibi kiilere (Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay alm Yapm ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://www2.epdk.org.tr/reports/pages/report.asp?report=dpdsertifika1  linkinden ulaabilirsiniz.) veya datm irketlerine yaptrlr. Sz konusu balantnn abone tarafndan datm irketine (GDA) yaptrlmas halinde, datm irketinin (GDA) aboneye uygulayaca abone balant bedeli; balant ve reglatr saya seti bedelleri toplamndan oluur. Abone balant bedeli; balant tipi, mesafe ve reglatr saya seti kapasitesine gre hesaplanacak balant maliyetine % 10 ilave edilerek bulunur. (KDV hari)

Sz konusu balantnn abone tarafndan sertifika sahibi kiiye yaptrlmas halinde, balant ile ilgili verecei hizmetler iin datm irketinin (GDA) aboneden alaca bedel ilk 100 metrelik balant iin 324 TLdir, ilave her metre iin 2 TL eklenir.

Serbest tketicilerin balant hattn, Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu tarafndan yetkilendirilmi yapm ve hizmet sertifikal firmalara yaptrmak istemesi durumunda takip edilecek i ak iin TIKLAYINIZ....

Konut harici abonelik ilemlerinde (Mnferit Balant Olmamas ve Konutlarla Ayn Binada Bulunmas Halinde);
Abone balant bedeli st snr ilk bamsz blm says (BBS) iin 393 TL + KDV dir, bundan sonraki ilave her BBS iin 324 TL + KDV olarak abone balant bedeli artrlr,
Bamsz Blm Says (BBS);  Dairenin 200 m'ye kadar brt alan iin 1 (bir) BBS alnr, 200 m'den sonra ilave her 100 m' iin 1 BBS artrlarak hesaplanr. 


NOT : HATSIZ yerler iin abonelik mracaatlarn aadaki adreslerimizden yapabilirsiniz;

Avclar, Baclar, Bahelievler, Gngren, Fatih, Esenyurt, Esenler, Kkekmece, Bykekmece, Silivri, Baakehir, Bakrky, Beylikdz, Zeytinburnu ileleri  iin; 
AVCILAR  PAZARLAMA EFL : niversite Mh. Toker Kardeler Sk. No:5 Parseller Avclar/ST.  Tel: (0212) 499 22 22

Sultangazi, Arnavutky, Bayrampaa, Eyp, Gaziosmanpaa, ili, Saryer, Beyolu, Beikta, Kathane ileleri iin;
SULTANGAZ PAZARLAMA EFL : Cumhuriyet Mh. N.Fazl Cad. No:3 Sultaniftlii/ST. Tel: (0212) 499 33 33

mraniye, Beykoz, ile, skdar, Kadky, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Sultanbeyli, ekmeky, Adalar, Ataehir   ileleri iin;

SKDAR PAZARLAMA EFL : Bulgurlu Mahallesi Alemda Caddesi No:6 - 2 skdar/ST.  Tel: (0216) 681 44 44

 

 

 

DOALGAZ ABONELK SZLEMES LEMLER

Abonelik ilemini yaptrdktan sonra, yetkili tesisat firmann Tesisat lemlerini tamamlayarak projeyi GDAޒa onaylatmasnn ardndan doalgaz fiilen kullanacak olan gerek veya tzel kiiler yada yetkili temsilcileri tarafndan Doalgaz Abonelik Szlemesi yaplr.

Ayrca; doalgaz kullanm olan bir mahalde yeni kullancnn gaz kullanmak istemesi durumunda da Doalgaz Kullanm Szlemesi yaplr.  

Doalgaz  Kullanm Szlemenizi; konut abonesi iseniz ubelerimize gelmeden  GDA web sayfasndan Online olarak da yapabilirsiniz.

Online doalgaz kullanm szlemesi yapmanz durumunda gaznzn alabilmesi iin; Doalgaz Kullanm Szlemesi iin gereken evrak gaz al esnasnda GDA personeline teslim etmeniz gerekir.Doalgaznzn almas iin GDA ekibi geldiinde doalgaz adna atrmak isteyen kiinin orada hazr bulunmas ve Doalgaz Kullanm Szlemesini imzalamas gerekir.

 

Unutmayn, szlemeyi doalgaz kullanacak olan kii yapmaldr. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kirac kullanacak ise kirac).
Bina, merkezi sistem ile snyor ise szlemeyi apartman ynetimi adna bina yneticisi yapar.

DOALGAZ ABONELK SZLEMES N GEREKL EVRAKLAR

a)
 Szleme yaplacak yerin tesisat numaras,
b) Tapu veya kira kontrat fotokopisi,
c) Szleme yapacak kiinin TC Kimlik Numaral resmi kimlik beyan,
d) Szlemenin nc ahslar tarafndan yaplmas durumunda noter onayl vekaletname fotokopisi,

Merkezi Sistem Doal Gaz Kullanm Szlemesi iin yukarda belirtilen evraklara ilave olarak,

e) Szleme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy okluu ile yetki verdiini gsteren karar defterinin fotokopisi,
f) Szleme bina ynetimi adna yaplacak ise vergi dairesi ve vergi numaras beyan, 

Konut Harici Yerler iin (Ticari letme, Resmi Kurum  vb.) yukarda belirtilen evraklara ilave olarak,

g) Vergi Levhas fotokopisi veya Vergi Levhas internet kts, 
h) Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasnn fotokopisi, 
i) mza sirkleri ve yetki belgesi fotokopisi, 
j) Kae, 
talep edilir.

NOT : stanbul'da kaytl olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Yabanc Uyruklu Mteriler iin;

Yabanc uyruklu mteri tapu sahibi ise
a) Pasaport beyan ve fotokopisi,
b) Tapu fotokopisi,

Yabanc uyruklu mteri kirac ise
a) Pasaport beyan ve fotokopisi,
b) Kira kontrat fotokopisi,
c) kamet tezkeresi almas zorunlu olan yabanclardan geerli tarihli ikamet tezkeresi beyan ve fotokopisi, istisnai haller kapsamndaki yabanclardan ise hviyet varakas beyan ve fotokopisi,
talep edilir.

Gvence Bedeli Nedir? 

Gvence Bedeli; GDAޒn alacaklarn garanti altna alabilmek amacyla  mekanik saya kullanan abonelerden doalgaz kullanm szlemesinin imzalanmas srasnda ald bedeldir. n demeli saya kullanan abonelerden gvence bedeli alnmaz.  

Gvence Bedelleri iin tklaynz... 

 

 

SZLEME FESH LEMLER

Szleme Fesih lemi (Doal Gaz Kullanmnn Sonlandrlmas)

Doal gaz kullancsnn (Abonenin) bulunduu adresten tanmas sebebiyle doal gaz kullanm szlemesini sona erdirmek iin talepte bulunmas veya szlemeden doan ykmllklerini yerine getirmemesi halinde; sayataki son tketim endeks tespitinin yaplarak sayacn mhrlenmesi ve abone hesabnn tasfiye edilmesi ilemidir.

Doal gaz Kullanm Szlemenizi; konut abonesi iseniz ubelerimize gelmeden GDA web sayfasndan Online olarak feshedebilirsiniz.

Gvence Bedeli; Doal gaz Kullanm Szlemesi esnasnda datm irketinin alacaklarn garanti altna almak iin tahsil ettii ve Devlet statistik Enstits tarafndan aklanan Tketici Fiyatlar Genel ndeksi'ndeki aylk deiim oranlarna gre gncelletirilen ve szlemenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir.

Szlemenin Feshi in Gerekenler;
Szleme fesih bavurusunun, doal gaz kullanm szlemesinde ad geen ahsn kendisi veya yetkili temsilcisi tarafndan yaplmas gerekir.

Konut Olan Yerler in;
Resmi Kimlik Beyan (TC Kimlik Numaral)
Tesisat numaras

Konut Harici Olan Yerler in;
Yetki belgesi
mza sirkleri
Kimlik fotokopisi
Kae

Gvence bedeli iade seenei olarak;
Vadesiz IBAN nolu banka hesabnza havale edilmesini,
GDA Hizmet Binalar' ndaki Veznelerden veya PTT ubelerinden denmesini,
Baka bir tesisatta kendi adnza doal gaz kullanm szlemesi var ise; alacanzn bu tesisata aktarmn
talep edebilirsiniz.

UYARI
Otomatik deme talimat olan abonelerimizin, fesih mracaatndan sonra bankalarndan talimatlarn iptal ettirmeleri gerekmektedir.

 

 

 

GAZ AMA RANDEVUSU


 

  • Szlemenizi yaptktan sonra sertifikal tesisat firmanz, GDA'tan gaz al iin randevu alr.
  • Randevu gn GDA yetkili mhendisi, firma mhendisi ile dairenize gelerek tesisatnzn uygunluunu kontrol eder.
  • Tesisatnzn GDA Teknik artnamesi'ne uygun olmas durumunda gaz ama ileminiz yaplr ve gaz ama uygunluk belgesi verilir ( bir nshas sizde kalr ).
  • Tesisatnzn GDA Teknik artnamesi'ne uygun olmamas durumunda gaz ama ileminiz yaplmaz. GDA tarafndan DOALGAZ UYGUNLUK BELGES verilmeden hibir ekilde gaz kullanlamaz.

 

 

 

GVENCE BEDEL


 
 Kombi+Ocak ve/veya Scak Su 
 443 TL
 D. Gaz Sobas + Ocak ve/veya ofben   443 TL
 Kombi   357 TL/adet
 D. Gaz Sobas   357 TL/konut
 Merkezi Sistem   357 TL x BBS(Bamsz Blm Says)
 Ocak ve/veya ofben   86 TL

 

 

 
 

Anasayfa | Kurumsal | Hizmetler | Referanslar | letiim

Aas Alminyum Profil Yetkili Bayi NATURALBOND, ALFABOND, ASBOND,  D BOND, SINGE BOND
gda Yetki Belgeli Firma
   
 

Meka Mhendislik San. ve Tic. Ltd. ti. @ 2015 - Bu sitenin ierii izinsiz kopyalanamaz.

Trk Web Ajans